जन्मदिनमै शरीर त्यागेकी सखी शान्ति

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू