पोखरा ‘टूर’ र ‘सद्दाम हुसेन’को फाँसी

घोडेटार अर्थात ईश्वर सर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू