‘अँध्यारो बस्तीकी नायिका’भित्र सुन्दरीहरू

‘अँध्यारो बस्तीकी नायिका’लाई कथा सम्मान

‘साहित्यपोस्ट उत्तम आख्यान पुरस्कार’ संवादः अँध्यारो बस्तीकी नायिका

‘साहित्यपोस्ट उत्तम आख्यान पुरस्कार’को सूचीमा ‘अँध्यारो बस्तीकी नायिका’

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू