साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका
Browsing Tag

दिनेश राज पुरी

कापीमा गजलः अङ्क–२४

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–२३

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–२२

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–२१

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–२०

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–१८

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–१७

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–१६

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–१५

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…

कापीमा गजलः अङ्क–१४

मोतिराम भट्टबाट सुरु भएको नेपाली गजल आज समुन्नत अवस्थामा पुगेको छ । यो अब गीतको विकल्पको विधा मात्र रहेन । साहित्यका सबै जसो विधाको पूरक तत्वका रुपमा यो विकसित भैसकेको छ । आज सयौँ स्थापित साहित्यकारहरु पनि आफूलाई गजलकारकारका रुपमा…