कविताः मन

कविताः नाम हराएको मान्छे

कविताः तिमीजस्तै भएँ

कविताः आजकल म

कविताः अनुभूति

कविताः पुजारीहरू

कविता-   मेरो बाबा

कविता- मृत अनुभूति

कविता- बौलाहापन

कविता- एक्लै छाडेर गई

कविता- म कवि होइन हजुर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू