कथा : टुहुरो वर्तमान एक बुढो अतीतसँग

तारा खसेको रात (कथा/नवपुस्ता)

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू