कविताः तँ र म

रुकुम

बाबू के थरी?

प्रश्न

फाइनल म्याच

‘अछुत’को प्रेमगीत

कैँची

भूपिनको गीत

एउटा रुमानी सम्झना

दलित एक सोच

मृत्युको चेहेरा

प्रश्नहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू