त्रिवि भूगोल केन्द्रीय विभागद्वारा स्याटलाइट रिमोट सेन्सिङ क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन

त्रिवि भूगोल केन्द्रीय विभागमा माटो परीक्षणसम्बन्धी एक हप्ते तालिम सञ्चालन

भूगोल केन्द्रीय विभागको प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया सम्पन्न

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू