पुल : एक वियोगान्त

कविता- भयलङकार

कथा- कूप

माटोमै कतै तिमीलाई चुम्छु

कविता- ओखरको रूख ।

कथा- प्रायश्चित

कथाः हट न्युज

कथाः प्रेम रजतको दम्यन्ती

कथाः सङ्क्रमण

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू