मार्शल प्रुस्ट र उनका हराएका दिनहरू

फ्रेडरिक निचको अस्तित्ववाद र भाग्यवाद

फ्रेडरिक निच र प्रेम

फ्रेडरिक निच र अस्तित्ववाद

सोरेन किर्केगार्ड र अस्तित्ववाद

काफ्का र अस्तित्ववाद

साहित्यमा नट ह्यामसन र नर्वे

फ्योदोर दोस्तोएभस्की र अस्तित्ववाद

साहित्यमा नोबेल र फ्रान्स

नोबेल साहित्य पुरस्कार र महिलाहरूको सहभागिता

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू