ढाकामोहन बरालकाे तीन लघुकथा : नारी दिवस, फिराइ, बाल मनोविज्ञान

ढाकामोहन बरालका तीन लघुकथा : धरमर, सिलसिला र दोस्रो वृत्ति

तीन लघुकथा: पुन्टेहरूको प्रश्न, पार्टीको आदेश र ज्याकेट

तीन लघुकथा श्रृंखला – ५०

तीन लघुकथा श्रृंखला -४९

तीन लघुकथा श्रृंखला – ४८, बा विशेष

तीन लघुकथा श्रृंखला – ४७

तीन लघुकथा श्रृंखला -४६

तीन लघुकथा श्रृंखला – ४५

तीन लघुकथा शृङ्खला – ४४

तीन लघुकथा श्रृंखला – ४३

तीन लघुकथा श्रृंखला ४२

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू