लेफ निकालायिभिछ् ताल्स्तोइको कथाः तीन किसिमको मृत्यु 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू