पर्याकविताः विपत्तिको कारक बन्दै गाछौँ

जिन्दगीको गीतभित्र देशको गीत  

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू