‘थिङ्किङ फास्ट एन्ड स्लो’का लेखकसँगको सङ्गतबाट के सिकेँ ?

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू