कविताः आदर्शवादी म

कविताः ताली

कविता : अनि मात्र उदाउनेछ समृद्धिको सूर्य

कविता: महलबासी

कविताः आमाको श्राप

 कथा : उनी कहिल्यै आइनन्

 कथा : जिउनी नभएको मान्छे 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू