राजकुमार छेत्रीको ‘आलोकन’- एक सतही अध्ययन

समकालीन भारतीय नेपाली कथाको सन्दर्भमा उत्तरआधुनिक लेखन

गुप्त प्रधानका कथाहरूमा अभिघात चेतना

अर्जुन प्रधानको साहित्यालोचन यात्रा : परिचयात्मक विमर्श

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू