कविताः मन र मनका चोटहरु

कविताः कलियुग जमाना

गजलः छेपारो छ

कविता: अनुकूल बन्न खोज्यो

गजलः भन्दिन्छे

कविताः निमपत्ता प्रहरहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू