निबन्ध: आशावादी म

कविताः पेट्रिडिस्कमा मानिस

कविता- कुम्भकर्ण निदाएको छैन

आदि एक अन्त्य एक

कालो विरोधी, सेतो नायक !

कविताः आजको देश

कविताः बुढीको…

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू