कविताः अमेरिका ! ओ अमेरिका !

नेपाली नियात्रा क्षेत्रको मानक कृति ‘डोल्पो ! ओ डोल्पो !!’

नियात्रा : अनुहार हँसिलो कुरा रसिलो  

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू