डा. कविता लामाको बबी जामा र बाल-समाजको अवधारणा

सम्मान र पुरस्कार योग्यताका आधारमा अर्पण गरियोस्- डा. कविता लामा

मेरो जीवन आमाबाट सुरु भएर आमामा नै शेष हुन्छ- डा. लामा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू