छेत्रीको ‘केही कृति : दृष्टि’माथि मेरो दृष्टि

भारतीय नेपाली समालोचना सन्दर्भिका सम्बन्धी केही कुरा

भारतीय नेपाली समालोचना सन्दर्भिकाका कुरा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू