हाइकुहरू: बस्तीमा राक्षस आयो

चित्रपरक पाँच हाइकु

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू