लघुकथा- सत्ताराेहण

लघुकथा- मास्क अभियान

लघुकथा- माया

लघुकथा- लुकेको समाज

कविता: नवदासहरु…

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू