मानवीय संवेगको सङ्गालो : तमोरको सुसेली

मैयाँ : समाज र मानवीय चरित्रको ऐना

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू