छुट्टै स्वादमा लोवाक कफी

छन्दकविताः सब प्वाल टालौँ

कविताः बेर्ने छ को देशमा ?

छन्दकविताः बजार्नुपर्छ पाखुरा

छन्द कविताः बाँच्न को सक्छ आज ?

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू