कविताः मलाई एउटी असल बुहारी चाहिएको छ

कविताः कात्रोमा गोजी हुँदैन

कविताः महंगाई

कविताः प्रेम मञ्जरी रम्बास

कविताः भोट कसरी हालुँ ?

 गीत: बाध्यता

कविता : अभिमान आफन्तको

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू