अनि म ज्योति जङ्गलका कविता पढिरहन्छु 

‘आधा शिर उचालेर’ कविता सङ्ग्रहको परिचर्चा सम्पन्न

‘आधा शिर उचालेर’ कविता सङ्ग्रह माथि विमर्श

ज्योति जङ्गलको लामो कविताः अङ्गीरा, खण्डः ९

ज्योति जङ्गलको लामो कविताः अङ्गीरा, खण्डः ८

ज्योति जङ्गलको कविताः अङ्गीरा, खण्डः ७

ज्योति जङ्गलको कविताः अङ्गीरा, खण्डः ६

ज्योति जङ्गलको कविताः खण्डः ५ अङ्गीरा घर जान्छे

ज्योति जङ्गलको कविताः अङ्गीरा, खण्ड ४. अङ्गीरा शिथिलताबाट उठेर बर्बराउँछे ।

ज्योति जङ्गलको कविताः अङ्गीरा, खण्डः ३

ज्योतिको ‘आधा शिर उचालेर’माथि पोखरामा चर्चा

ज्योति जङ्गलको लामो कविताः अङ्गीरा उत्तर दिन्छे, खण्डः २

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू