मैले साक्षात् देउता बस्ने दुई मन्दिर घुमेँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू