‘निर्माया तिमीलाई’: गजलको फूलबारीमा नयाँ फूल

बोलाउँ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाउँ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू