छोरीलाई घरमै बाँध्ने दृश्यका साथमा ‘जब घाम लाग्छ’

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू