हेटौंडामा ‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’ वाचित

मृत्युमा जीवन देख्ने ‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’

‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’ लिएर देखा पर्नुभयो गुरुङ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू