छुदेन काविमोको ‘सङ अफ सोइल’ भारतको प्रख्यात जेसिबी पुरस्कारको छोटोसूचीमा

कुनै समाज भत्काउनु छ भने त्यहाँको शैक्षिक धरातल भत्काइदिए पुग्छ – छुदेन काविमो

आलोचना त हुनैपर्छ तर त्यो सुनियोजित नहोस्- छुदेन काविमो

डुवर्स पीडा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू