छानिएका काव्य, शृङ्खला ५, छन्दकविता

छन्दकविताः सुखमा रमाऊ

छन्दकविताः गरूँ प्राण समर्पण

छन्द कविताः परदेशी

छन्दकविताः सब प्वाल टालौँ

छन्दकविता हराउनुमा पाठकले छन्द पढ्न नजान्नु, सुन्न मात्र जान्नु मुख्य समस्या हो

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू