यौनकथा- थोरे

भगवती पौडेलले रोपेका अक्षरका बीउहरू

कथाः यी योगमायाहरू

काँक्राको मामा

कविता- यो देशमा सियो पनि बन्दैन

२४ चैत, २०४६ 

कथाः प्यार झुकता नहीं

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू