चितवन साहित्य परिषद्को पुरस्कार ‘अग्नि’लाई

विराटनगरका कवि शम्चू चितवनमा पुरस्कृत

‘प्रिय मौनता’लाई राजकृष्ण-मायादेवी साहित्य पुरस्कार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू