चन्द्र गुरुङको कविता हिन्दीमा

‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’मा जीवनका शाश्वत मूल्यको खोजी

हेटौंडामा ‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’ वाचित

मृत्युमा जीवन देख्ने ‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’

‘जब एउटा मान्छे हराउँछ’ लिएर देखा पर्नुभयो गुरुङ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू