घिमिरे युवराज र हाङयुग अज्ञातलाई गोपालप्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार

विमोक्षः भारी भरकम नाम, पुरानै समस्या

थिएटर ठूलो राजनीति हो: घिमिरे युवराज

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू