कविताः बुद्ध

फेरि गौतम बुद्धको चिठी : अशोकको नाममा

कविताः दुःखहरणका उपाय

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू