मुक्तकहरू

गजलः रोजेँ मैले

मैले गान्धी देखिनँ, डाक्टरबालाई देखेँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू