गोम विक्रमका समसामयिक ५ मुक्तकहरू 

लघुकथाः धोका

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू