गजलः गल्नुपर्छ

स्वतन्त्र गजल

स्वतन्त्र गजल

गजल : आयौ

गजलः घनघोर

गजल: किन ?

गजल: आएँ

गजलः छुरा चलाए हुन्छ

कविताः मृत्यु व्यञ्जन

कविता: ऊ पिउँछ

गजलः आश छैन

गम्भीर दुवाडीका मुक्तकहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू