क्लासिक निबन्ध : वीरहरू

क्लासिक निबन्ध : रुन्चे हाँसोहरू

क्लासिक निबन्ध: देउताको काम

क्लासिक निबन्ध : गधा बुद्धिमान् कि गुरु ?

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू