गजलः कसको रगत उम्लिदैन ?

गजलः सारमा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू