लघुकथा : आमै र झ्याल

कविता : छोरीको सम्मान गरौँ

कविता : राजनीतिको धूलो

कविता : आँखा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू