कथा : प्रोफाइल पिक्चर

डोरबहादुर विष्टकाे कथा : राधा जिल्ल परी

कथा : दुईवटा सुनका बाला

कथा : मैलिएको सिन्दूर

कथा : डिस्को गर्ल

कथा : मित्रता

कथा : टिकटक लाईभको पीडा

कथा : बाटो

कथा : डन्डीफोर

कथा : अहमत्याइँ

याैनकथा : मन्दिरा मदिरालय

म बटर स्कचकाे राम कहानी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू