कथा : क्षितिजपारिका आशाहरू

कथा : दशौँ गृह सन्तान

कथा : डेस्टिनीको महँगो डेटिङ

कथा : प्लास्टिक खाने जीवाणु

कथा : सोझो मान्छे

कथा : छेपेखोलाको पुल

कथा : आनन्दको घोडामा सवार ‘मिक्ष्ल’

कथा : डिजिटल प्रेम 

कथा : पाँच सय छपन्न स्वास्थ्य लाभको कामनापत्र

कथा : दश प्रतिशत

कथा : मानवता

कथा : मिस्टर मायस्थेनियाको काठमाडौँ यात्रा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू