एलाङबम् दिनमणिको कथाः कविमा कवि भेट्दा

एलाङबम् दिनमणिको कथाः द्रुत विलम्बित

कथाः खमूर्ति मन्दिर अनि बाहुनी बज्यै

कथाः प्रयागको एक रात

चिट्ठी अनि चिट्ठी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू