जसले ६८ पुस्तक लेखे, बेस्ट सेलर बने, मर्दा जम्मा १२ हजार मात्र !

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू