कविताः लेख कसैबाट पनि श्राप नखाने कविता 

राहतको रोइलो

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू