अन्नपूर्णाको भोज (अडियो बुक)

अग्रहण (अडियो बुक)

मानसिक अस्पतालको निर्दोष प्रेमी (अडियो बुक)

आजादीको फिका रङ्ग (अडियो बुक)

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू