तीन जना दिग्गजलाई इन्द्रमोहन स्मृति पुरस्कार

इन्द्रमोहन स्मृति गुठीद्वारा तीनजना पुरस्कृत

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू